Tuesday, 29 March 2016

PROGRAM Jawhar FPI4school kali ke -2ATURCARA PROGRAM  jawhar  FPI4school
KALI KE-2

TARIKH         :         4 APRIL 2016 (ISNIN)
TEMPAT        :         DEWAN IBNU KATHIR,SMKA SHAMS


8.00 pagi      :           Pendaftaran Peserta 
                                 (SMKA SHAMS,SMAP, SMA KLANA PETRA)

8.30 pagi      :           Ceramah  1 :  Huraian sukatan Usuluddin (P2)
                                  Oleh : Prof.Madya Dr. Kamaruddin Salleh
                                  Jabatan Usuluddin dan Falsafah,FPI,UKM.

10.00 pagi    :           Rehat

10.30 pagi    :           Peluang Pengajian di FPI,UKM
                                 Oleh :  Prof.Madya Dr.Roziah Sidik@Mat Sidek
                                 Timbalan Dekan Prasiswazah FPI,UKM.

11.20 pagi    :           Majlis Menandatangani  Surat Hasrat

11.30 pagi    :          Ceramah  2 : Huraian sukatan Syariah (P2)
                                 Oleh : Dr. Mohd.Adib Samsudin
                                 Jabatan Syariah,FPI,UKM.


1.00 petang :           Bersurai